DAMIN TƏHLÜKƏSİZLİK ELEMENTLƏRİ

Nərdivan, qar saxlayan və dam körpüləri kimi damın təhlükəsizliyinin elementləri evinizin damı üçün zəruri tamamlanmasıdır. Belə dam elementləri onun xidməti zamanı damın üstündə təhlükəsiz yeri dəyişməyə imkan verir, eləcə də ətrafda olanların təhlükəsizliyini də təmin edir.

Məsələn, qar saxlayan damdan aşağıda duran insanlara qarın və buzun sürüşməsinin qarşısını alır, nərdivanlar isə yanğın vaxtı insanların təxliyyəsi üçün istifadə oluna bilər. Bəzi ölkələrdə nərdivan, qar saxlayan və dam körpüləri kimi damın təhlükəsizlik elementlərindən istifadə qanunvericiliklə tənzim edilir, buna görə yerli hakimiyyət orqanlarında müvafiq tələblərin mövcudluğunu qabaqcadan dəqiqləşdirmək lazımdır.

Ruukki nərdivan, qar saxlayan və dam körpüləri yüksək keyfiyyətlə fərqlənir və, metaldan, təbii kirəmitdən və ya bitumdan olduğundan asılı olmayaraq damın istənilən tipi üçün yaralidir.

Ruukki dam təhlükəsizlik elementlərinin istehsalı üçün material kimi polimer örtüyü ilə və ya rənglənməmiş qalvanizasiya edilmiş örtüyü ilə sinklənmiş polad istifadə olunur.

SORĞU GÖNDƏR

FOTOGALLEREYA

BROŞÜR VƏ SƏNƏDLƏR

TELEFONLA SATIŞ

Bizim  müştərilərə xidmət bölməsinə +994 50 682 9009 nömrəsinə bazar ertəsindən şəmbə gününə qədər 09:00–18:00 arasında müraciət edin.